Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τελεί υπό την εποπτεία του Υ.ΠΕ.Κ.Α. Ιδρύθηκε στις 27.08.2002 με το Ν. 3044 (ΦΕΚ197/Α) με κύριο σκοπό τη διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής, με βασική μέριμνα όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν:
 • Διατήρηση βιοτόπων με ιδιαίτερη οικολογική σημασία
 • Προστασία σπάνιων και απειλούμενων ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας
 • Διατήρηση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας
 • Αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής
 • Προώθηση και στήριξη της επιστημονικής έρευνας και γνώσης, με αξιοποίηση και εφαρμογή αποτελεσμάτων
 • Υλοποίηση μέτρων έμμεσης προτεραιότητας για τη διατήρηση των ειδών της άγριας πανίδας και των βιοτόπων
 • Αξιοποίηση δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης των κατοίκων και φορέων της περιοχής
 • Ενίσχυση της φύλαξης των περιοχών μέσω έμπειρου προσωπικού
 • Προώθηση μέσων και μέτρων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του κοινού κ.ά.
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας είναι ο βασικός διοργανωτής των εθελοντικών αναδασωτικών εργασιών, θα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των εθελοντών, για την παροχή των απαραίτητων υλικών και εργαλείων καθώς και για την μετακίνησή τους στον Δρυμό προκειμένου να διευκολυνθούν στην εργασία τους.
Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής
Η Δ/νση Αναδασώσεων αποτελεί κρατική υπηρεσία που ιδρύθηκε βάσει του ΠΔ 433/77 και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητές της με το ΠΔ 1213/81 (ΦΕΚ Α΄ 300/81) και στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται :
 • Κατάρτιση ετησίων και πολυετών προγραμμάτων δασικών έργων (αναδασώσεων, αναδασωτικών έργων, έργων δασικής αναψυχής και ορεινών υδρονομικών και κ.λ.π.)
 • Σύνταξη μελετών
 • Εκτέλεση των ανωτέρω έργων
 • Έλεγχο μελετών αναδασώσεων από άλλους φορείς
 • Μέριμνα παραγωγής φυτευτικού υλικού
 • Έλεγχος φυτοτεχνικού μέρους αποκατάστασης λατομικών χώρων
Στη Δ/νση Αναδασώσεων λειτουργούν τα εξής τμήματα:
 • Τμήμα Μελετών
 • Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
 • Τμήμα Διοικητικό-Λογιστικό
Η Δ/νση Αναδασώσεων διοργανώνει πρόγραμμα εθελοντικών αναδασωτικών εργασιών και έμπειροι επιστήμονές της θα πραγματοποιήσουν τη θεωρητική εκπαίδευση, την πρακτική εκπαίδευση και την επίβλεψη των αναδασωτικών εργασιών.
Δασαρχείο Πάρνηθας
Το Δασαρχείο Πάρνηθας αποτελεί κρατική υπηρεσία και στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η διοίκηση, διαχείριση και προστασία των δασικών εκτάσεων του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Επίσης, είναι υπεύθυνο για τη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση κάθε είδους δασοτεχνικού έργου που πραγματοποιείται στον Εθνικό Δρυμό. Η υλοποίηση μέτρων για τη διατήρηση των ειδών της άγριας πανίδας και των βιοτόπων είναι μια άλλη αρμοδιότητά του. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, στο Δασαρχείο Πάρνηθας λειτουργούν τα εξής τμήματα και γραφεία:
 • Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
 • Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης
 • Τμήμα Προστασίας και Δασικού Δημοσίου Κατηγόρου
 • Γραφείο Θήρας
 • Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό και
 • Δασοφυλάκια
Το Δασαρχείο Πάρνηθας είναι συνδιοργανωτής στο πρόγραμμα εθελοντικών αναδασωτικών εργασιών και έμπειροι επιστήμονές του θα πραγματοποιήσουν τη θεωρητική εκπαίδευση, την πρακτική εκπαίδευση και την επίβλεψη των αναδασωτικών εργασιών.
WWF
Το WWF είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ανθρώπων, επιστημόνων, εθελοντών και πολιτών, με δράση σε περισσότερες από 100 χώρες. Είναι μια οργάνωση που αντιμετωπίζει εποικοδομητικά τις περιβαλλοντικές προκλήσεις του πλανήτη, με επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους: από τη διάσωση σπάνιων ειδών έως την αλλαγή του κλίματος. Από τη βιώσιμη ανάπτυξη έως την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Μια οργάνωση η οποία βασίζεται στους 5.000.000 υποστηρικτές της. Απλούς ανθρώπους όπως όλοι μας. Στην Ελλάδα το WWF Ελλάς είναι ενεργό κομμάτι του διεθνούς δικτύου του WWF. Από το 1990 αγωνίζεται σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα για κρίσιμα ζητήματα της ελληνικής φύσης και του σύγχρονου τρόπου ζωής. Συνεργάζεται με την πολιτεία και τις τοπικές κοινωνίες, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και με επιχειρήσεις, προσπαθώντας να εξασφαλίσει λύσεις στα κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα. Σε όλα αυτά τα χρόνια το WWF Ελλάς έχει υλοποιήσει περισσότερες από 300 δράσεις προστασίας της ελληνικής φύσης. Το WWF Ελλάς είναι συνδιοργανωτής στο πρόγραμμα εθελοντικών αναδασωτικών εργασιών.
Παρατηρητήριο Πάρνηθα
Το καλοκαίρι του 2007 πυρκαγιές έκαψαν τεράστιες εκτάσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Για πρώτη φορά η Πάρνηθα τυλίχθηκε στις φλόγες και μεγάλο τμήμα του Εθνικού δρυμού καταστράφηκε. Ο ΣΚΑΪ, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και το WWF Ελλάς δημιούργησαν τότε το «Παρατηρητήριο Πάρνηθα». Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι να ενημερώνει τους πολίτες και να υποστηρίζει τις αρχές σε μια διαρκή προσπάθειά να αποκατασταθεί η χλωρίδα και η πανίδα του εθνικού δρυμού. Την άνοιξη του 2008, το Παρατηρητήριο κάλεσε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριο Κάρολο Παπούλια καθώς και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο σε μια συμβολική επίσκεψη στις καμένες εκτάσεις.
NEWSPHONE HELLAS
Στo πλαίσιo των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ο Όμιλος NEWSPHONE HELLAS διαθέτει τις υποδομές και τα στελέχη του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών περιβαλλοντικών και οικολογικών πρωτοβουλιών όπως η αναδάσωση του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

Για τον σκοπό αυτό, το vrisko.gr, με την εμπειρία και τεχνογνωσία στην online προβολή κι επικοινωνία, ως Χορηγός Υποστήριξης, παρέχει υπηρεσίες web site hosting, social media management, registration και e-learning, στηρίζοντας έμπρακτα αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, της Δ/νσης Αναδασώσεων Αττικής, του Δασαρχείου Πάρνηθας και το WWF.

Το vrisko.gr είναι η ηλεκτρονική σελίδα του έντυπου Επαγγελματικού Καταλόγου 11880 της Newsphone Hellas και αποτελεί τη νέα, πρωτοποριακή online μηχανή αναζήτησης. Μέσω της εύχρηστης πλατφόρμας του, προσφέρει εύκολη και γρήγορη εύρεση πληροφοριών σχετικά με περισσότερες από 700.000 εταιρείες, επαγγελματίες και δημόσιες υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, η interactive υπηρεσία vrisko Χάρτες προσφέρει τη δυνατότητα εντοπισμού διευθύνσεων σε χάρτη σε ολόκληρη την Ελλάδα, με εμφάνιση σημείων ενδιαφέροντος (Συγκοινωνίες, Πολιτισμός, Τουρισμός, Βενζινάδικα κ.α.) κι επιπλέον δυνατότητα για δρομολόγηση από και προς οποιοδήποτε σημείο επιλογής.

Βρείτε στο vrisko.gr φυτώρια, είδη κήπου, κηπουρούς, ανθοπωλεία, οργανισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος, κάθε επαγγελματία και κατάστημα που σας ενδιαφέρει, αλλά και πως θα πάτε στην Πάρνηθα ή σε οποιοδήποτε σημείο της επιλογής σας.

Το vrisko.gr, ως Χορηγός Υποστήριξης του προγράμματος αναδάσωσης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, εύχεται καλή επιτυχία σ’ αυτή την αξιέπαινη προσπάθεια αναδάσωσης και καλεί όλους να στηρίξουν τη σημαντική αυτή περιβαλλοντική πρωτοβουλία για το παρόν και το μέλλον της Αττικής.