Εάν έχετε ήδη δηλώσει συμμετοχή, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
Για εταιρίες που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
Α.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Τα πεδία 'Email' και 'Κινητό' είναι υποχρεωτικά! Παρακαλούμε εισάγετε έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου προκειμένου να λάβετε μέσω sms ένα μοναδικό κωδικό, ο οποίος θα σας είναι απαραίτητος για τη συνέχεια της διαδικασίας εγγραφής.
 
ΕΠΙΘΕΤΟ
*
ΟΝΟΜΑ
*
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
*
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
*
ΠΟΛΗ/
ΠΕΡΙΟΧΗ
*
Τ.Κ
*
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ
*
ΚΙΝΗΤΟ
*
E-MAIL
*
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
*
Σημείωση: Οι εθελοντές θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών
Τι είδους ηλεκτρονική ενημέρωση θα θέλατε να λαμβάνετε;


Έχετε συμμετάσχει σε εθελοντικό πρόγραμμα παλαιότερα;

Εάν Ναι, αναφέρατε το φορέα/οργάνωση, την περίοδο συμμετοχής και το αντικείμενο της εθελοντικής εργασίας:
Οι εθελοντικές αναδασωτικές εργασίες θα ξεκινήσουν το Νοέμβριο 2013 και θα πραγματοποιούνται Κυριακή. Κάθε εθελοντής μπορεί να συμμετάσχει έως και τέσσερις (4) ημέρες στις αναδασωτικές εργασίες.


Οι αναδασωτικές εργασίες θα περιλαμβάνουν τα εξής: άνοιγμα λάκκων, φύτευση φυταρίων, βοτάνισμα και διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού. Τα φυτάρια που θα φυτευτούν είναι φυτάρια κεφαλληνιακής ελάτης και μαύρης πεύκης.


Δεδομένων των ιδιαίτερων οικολογικών και κλιματικών συνθηκών που επικρατούν στην προστατευόμενη περιοχή της Πάρνηθας και των απαιτήσεων που παρουσιάζουν τα ως άνω είδη πεύκης και ελάτης που θα φυτευτούν, όλοι οι εθελοντές που επιθυμούν να συνεισφέρουν εθελοντική εργασία θα πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης.